Der er flere steps du skal igennem. De første steps er de sværeste!

De fleste som fejler med et AI-projekt, forstår ikke vigtigheden af data. De mangler forståelsen af data og kan derfor ikke løse problemet.

Hvad er arbejdsgangen når du arbejder med AI og hvordan kommer du i mål?

Book en AI-Konsulent
– Ring på 7022 1655

At få succes med et AI-projekt er lidt som at lede efter guld

Hvis du læser undersøgelser af AI-projekter, så vil de fleste nok løbe skrigende bort. Det siges at op mod 85% af alle AI-projekter fejler eller levere fejlresultater. 70% af virksomhederne siger, at effekten af AI er minimal eller slet ingen effekt har. 87% af AI-projekter kommer ikke i produktion.

Kilde (2019): Pactera White Paper Reveals 85 percent of AI Projects Ultimately Fail

Så du er jo nærmest en lykkerider hvis du kaster sig ud i et AI-projekt. Kan det ikke gøres det bedre?

Jo! Men et AI-projekt vil altid være et eksperiment, der er ikke nogen garantier for succes – kun en garanti for at blive klogere.

Det er måske lidt som at grave efter guld. Du har en formodning om at der findes guld i et bestem område. Du laver nogle prøveudgravninger for at teste om der overhoved findes guld i området.

I et AI-projekt er dine data selve jorden du skal finde guldet i. Det kan være du skal grave meget længe før du finder noget guld, det kan også være du aldrig finder guldet i dine data. Måske dine data ikke er ”gode nok” til AI.

For at optimere chancen for at få succes med AI, er det vigtig at du går stille og rolig frem i nogle faste arbejdsgange. Vi planlægger og budgettere et step ad gangen.

To vigtige erkendelser inden du læser videre!

1 – AI er eksplorativt

Det er vigtigt at du acceptere at et AI-projekt altid er eksplorativt. Der er ikke nogen garanti for succes.

Punktum!

2 – Fælles forståelse

Det er vigtig at alle på holdet har en fælles forståelse for hvad AI er for noget. Vi skal tale samme sprog og vi skal turde lege med mulighederne.

Er det jeres første AI-projekt, så start med med et “for sjov”-projekt. Et projekt der ikke skal bruges til noget som helst.

Arbejdsgang for AI-projekter

AI kan være som en flok stærke og effektive slædehunde, der kan trække dig over Grønland.

Men det kræver struktur og faste rammer, for ellers ender du en kælehund der ikke vil ud, bare fordi det er lidt koldt.

Har du spørgsmål?

Ring til os på 7022 1655 og lad få en uforpligtende snak.

Kontakt os